ResultMakers.nl

100.000.000.000 keer Google

Volgens Google wordt er maandelijks 100.000.000.000 keer een zoekopdracht uitgevoerd in Google.
Hoe kunt u er voor zorgen dat uw onderneming zichtbaar bent in de zoekresultaten van de zoekopdracht?
Het snel intoetsen van een zoekopdracht heeft er toe geleid dat onze manier van werken hierop is aangepast.
Mensen zijn continu op zoek naar informatie, feiten, weetjes en leuke filmpjes.
Hoe kunt u hier als organisatie op in spelen?

Lees het volgende artikel over de feiten en trends in 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *