Resultmakers Bouwvakkers Ondernemers Zzp

Elk medium heeft z’n eigen taal

Het praten op de steiger kent andere regels dan het schrijven van een tekst voor het internet. Bouwvakkers en zzp-ers die zich willen profileren op het internet doen er verstandig aan specialisten in te huren om hun eigen bedrijf in de steigers te laten zetten.

Ondernemers in de bouw zijn gebaat bij duidelijke communicatie waar direct uit kan worden opgemaakt wat het doel is of wat het eindresultaat moet zijn. Een deur gaat open, of hij gaat dicht. Het is niet de bedoeling dat deze op een kier blijft staan.

Toch is dat laatste juist een uitgangspunt van goede teksten voor het internet. Lezers van een tekst op het internet zien niet wie de schrijver is, noch kennen ze zijn historie. Ze gaan af op de platte tekst.

Een goede blog of webtekst beantwoord daarom aan de informatiebehoefte van de lezer maar geeft deze tevens een idee of gevoel over de schrijver. Dat is belangrijk omdat opdrachtgevers graag willen weten met wie ze te maken hebben. Bovendien trekt een sterke tekst ook lezers die niet direct op zoek waren naar de kennis, maar zich aangetrokken voelen tot de gedeelde informatie of de wijze waarop die wordt verstrekt.

Leg een stevig fundament voor uw toekomst als ondernemer en roep de hulp in van ResultMakers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *