Social Media Icon Plan Reclamebureau

Gebruik van sociale media kan niet zonder goed mediaplan

Bloggen en sociale media kunnen een belangrijk onderdeel vormen van het communicatieplan. Voorwaarde is wel dat er een goed mediaplan aan de activiteiten ten grondslag ligt. Zonder goed mediaplan is het resultaat miniem.
Bloggen en sociale media vergen tijd. Vaak is dat meer tijd dan vooraf werd verwacht. Daarom is het belangrijk om een goed plan op te stellen zodat deze als een leidraad kan zijn in drukke tijden.

Een goed mediaplan voor bloggen en sociale media beslaat een periode van minimaal zes maanden tot één jaar. Wanneer het je lukt om een agenda op te stellen voor een dergelijk lange periode dan zal je dat straks veel tijd schelen. In je agenda kun je onderwerpen opnemen voor blogs of posts maar je kunt ook vastleggen in welke zaken de doelgroep geïnteresseerd is en op welk moment.

Een goed mediaplan zorgt er voor dat je consistent blijft en afwisseling hebt in de informatie die je plaatst. Ook kan een goed mediaplan je helpen te bepalen op welk medium een bepaalde boodschap het meeste effect zal hebben. Wanneer je die zaken op orde hebt, dan zal het de komende maanden eenvoudiger zijn om berichten te plaatsen.

Heb je hulp nodig? Neem eens contact op met ResultMakers. Die hebben alle tijd om het een en ander toe te lichten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *